7 marzo, 2012

Una reforma laboral necessàriaEl Govern del Partit Popular ha aprovat una reforma laboral tant necessària com  important per al nostre país. Una reforma que no es un bàlsam miraculós, ni esborrarà la tragèdia de l’atur d’un dia per un altre, però sí que estableix les bases per un creixement més estable de l’ocupació en el futur.

 No podem mirar cap a un altre costat i oblidar la situació en la que ens trobem. Espanya és el país de la OCDE amb més atur. Actualment Espanya té un índex d’atur del 22,9% enfront del 8,2% de la població activa als països de la OCDE i això vol dir que 5.273.600 persones que volen treballar, no poden fer-ho.

D’aquestes 775.400 son a Catalunya i mes de 30.000 a les comarques de Lleida.

Fins aquesta reforma, el nostre mercat laboral era tant rígid que davant d’una situació de crisi com la que vivim, l’ajust forçós del mercat era via acomiadament perquè no cabia cap altra possibilitat d’acord.

 Una altra conseqüència directa de la rigidesa de l’anterior marc laboral era l’increment de l’atur juvenil. Era més difícil contractar i molt més difícil renovar. Conseqüència: Hem passat del 15% d’atur juvenil l’any 2007 al 45% el 2010.

La reforma laboral té com a objectius prioritaris:

Trencar la rigidesa del mercat de treball

Frenar la sagnia de la destrucció d’ocupació.

Activar mecanismes efectius de flexibilitat interna de les empreses per a garantir el manteniment del treball.

Promoure la formació i donar més oportunitats per a joves i aturats de llarga durada,

i facilitar la capacitat d’adaptació de PYMES i autònoms.

 És una reforma eficaç que posa les bases per a la creació d’ocupació estable i de qualitat.

Una de les principals novetats de la reforma és la creació d’un contracte indefinit per a empreses amb menys de 50 treballadors.

És una reforma que amplia els drets dels treballadors. La formació professional es un dret més del treballador que l’acompanyarà durant tota la seva vida laboral, i a més es potencia la conciliació de la vida professional i laboral amb un contracte estable a temps parcial i la incorporació per primera vegada del teletreball.

Aquesta reforma posa especial atenció a la contractació de joves, aturats de llarga durada i persones amb càrregues familiars.

 Permet deduir 3.000 euros a les empreses que contractin al seu primer treballador menor de trenta anys i es bonifica la contractació indefinida de joves i desocupats de llarga durada amb 3.600 i 4.500 euros, respectivament.

A més, és una reforma que reforça el control i la prevenció d’abusos ja que contempla mecanismes contra l’absentisme laboral injustificat, l’economia submergida i el tracte discriminatori.

 Aquesta reforma laboral retorna les oportunitats de futur als joves, que han estat un dels col·lectius més castigats per la destrucció d’ocupació del Govern socialista.

Les fracassades polítiques socialistes han condemnat als joves a l’atur, a la precarietat laboral i a la temporalitat.

Un de cada dos joves espanyols es troba sense ocupació i
més de 300.000 joves espanyols han hagut de marxar d’Espanya des de l’any 2008 davant la falta d’un horitzó laboral.

La reforma laboral facilita la contractació de joves ja que amb les noves mesures adoptades, les empreses que contractin un jove menor de 30 anys, tindran una bonificació fiscal de 3.600 euros.

I a mes, els joves podran compatibilitzar els seus estudis amb el seu treball ja que la formació és sinònim d’ocupació i oportunitats, i per això s’incorpora la formació com un dret més del treballador al llarg de tota la seva vida laboral.
Tanmateix, la bonificació de 3.600 euros de la quota de la Seguretat Social s’aplicarà per a la contractació indefinida dels joves.

Són legítimes aquestes manifestacions, però també ho és prendre decisions sobretot quan aquests han estat incapaços d’arribar a cap tipus d’acord. On eren aquests mateixos sindicats quant la xifra d’aturats s’incrementava mes rere mes en els darrers vuit anys?.

S’està treballant des del primer dia en crear les bases per a la reactivació econòmica, la creació d’ocupació i la recuperació de la confiança d’Europa i dels mercats en la nostra economia, i l’aval de la Comissió Europea a les reformes que actualment s’estan duent a terme així ho demostra.

 

Joan Pujal, regidor del Partit Popular de Tàrrega


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!