28 enero, 2014

Salvador Puy demana a la Generalitat que no apliqui l’Eurovinyeta a l’Eix TransversalEl grup del Partit Popular a la Diputació ha presentat una moció pel ple previst per aquest dijous en el que s’insta a la Generalitat a no aplicar l’Eurovinyeta a l’Eix Transversal.

El portaveu del grup del PP a la Diputació, Salvador Puy, ha manifestat que l’aplicació d’aquesta taxa suposaria un greu perjudici per al sector del transport, sobretot al de mercaderies alimentàries i ramaderes.

En aquest sentit, Puy ha assenyalat que el fet que Lleida no disposi de suficients escorxadors per sacrificar el bestiar de les granges per a la seva comercialització, el sector ramader es veu obligat a utilitzar l’Eix Transversal per transportar els animals als escorxadors de Girona o d’Osona. Així mateix, les exportacions de carn i fruita es veurien perjudicades per l’aplicació d’aquesta taxa, representant un encariment del producte final, la qual cosa faria que no fossin competitius en el mercat.

Puy recorda que les agrupacions de transportistes han manifestat que, en el cas d’aplicar-se l’Eurovinyeta, molts camions deixarien d’utilitzar l’Eix Transversal per donar la volta pels entorns de Barcelona, provocant una major congestió de l’autovia A-2 i, en conseqüència, un risc d’augment de sinistralitat.

En tot cas, el grup del PP de la Diputació demana a la Generalitat que abans de voler imposar qualsevol nova taxa la pactin amb els sectors directament afectats, i no adoptin mesures que perjudiquin el moviment pel territori i l’exportació dels productes agroalimentaris i ramaders de la província de Lleida.

El diputat provincial també demana a la Generalitat que, tal i com es va instar en una altra moció del PP aprovada a la Diputació l’any passat, s’adoptin polítiques econòmiques que facin possible la creació d’escorxadors a la província de Lleida, com és el cas de la Illa Càrnia.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!