13 febrero, 2012

Més places per a les escoles bressolL’Ajuntament de Lleida ha aprovat per unanimitat una moció del Grup Municipal del Partit Popular que acorda incrementar el nombre de places a les Escoles Bressol Municipals. Unes escoles que donen resposta a la missió d’educar els infants més petits i alhora contribueixen de manera decisiva a la conciliació de la vida laboral i familiar, tant per a les mares i pares que treballen com per als que busquen un lloc de feina o estan en procés de formació.

Aquesta iniciativa té dos objectius clars. El primer, intentar reduir l’impacte de la disminució de la subvenció que la Generalitat assigna per a cada plaça, que ha passat de 1.800 a 1.600 euros per nen i any. Aquesta retallada ha provocat que la diferencia hagi de ser assumida al 50 per cent entre l’Ajuntament de Lleida i les famílies, les quals han vist incrementada aquest curs la taxa pels serveis educatius a les Escoles Bressol Municipals en 10 euros per nen, passant de 84 a 94 euros mensuals.

I en segon lloc i no menys important, incrementar el nombre de places per aula amb la finalitat de poder atendre l’elevada demanda de sol·licituds que any rere any hi ha a la ciutat de Lleida. En l’actualitat al voltant d’un terç dels inscrits a les Escoles Bressol Municipals s’han quedat sense plaça per al curs 2011-2012.

En aquest sentit, cal recordar que per les 628 places disponibles -594 en escoles infantils municipals i 34 a l’escola infantil de la Generalitat- van ser 1.010 les sol·licituds presentades, quedant fora 382 inscrits, malgrat tenir les Escoles Bressol Municipals la possibilitat d’acollir més nens i nenes ja que no s’arriba al límit màxim d’alumnes fixat legalment per a cada classe.

Així, el decret 282/2006 de la Generalitat de Catalunya, que regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits d’aquests centres, estableix una ràtio màxima d’infants per grup a les escoles bressol de 8 infants per les aules de 0 a 1 any, 13 per les d’1 a 2 anys i 20 infants per les aules de 2 a 3 anys. D’aquesta manera, amb la iniciativa del PP les famílies de Lleida podran disposar de 100 places més el curs vinent a les Escoles Bressol Municipals amb un cost zero per a la Paeria. 

Dit això, és important destacar que aquesta mesura en cap cas perjudica l’actual model d’escolarització que es caracteritza per uns estàndards de qualitat en les instal·lacions, equipaments, serveis i un personal docent altament qualificat, amb una oferta educativa de primer ordre. Tampoc podem oblidar i cal tenir molt present les Escoles Bressol de titularitat privada que són un complement de l’oferta pública i que permeten mantenir una oferta privada de qualitat a la ciutat de Lleida.

En definitiva, l’increment de la ràtio a les Escoles Bressol Municipals implicarà augmentar en un 16 per cent les places públiques disponibles, cosa que permetrà acollir al voltant del 50 per cent dels nens i nenes que aquest any s’han quedat sense plaça. Aquesta, pensem, es una mesura assenyada i una bona notícia per les famílies de Lleida que veuran com el pròxim curs l’atzar serà menys determinant a l’hora de decidir quins nens i nenes podran gaudir d’una plaça en una escola bressol municipal.

Joan Vilella

Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!