18 marzo, 2013

Llorens demana dotar les assegurances agràries de fons europeus per protegir al pagèsJI Llorens TorresEl diputat del PP per Lleida al Congrés dels Diputats, Josep Ignasi Llorens, ha reclamat a la reunió de presidents de les comissions d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de la Unió Europea, celebrada a Dublín, que es reconegui la compatibilitat de les assegurances agràries espanyoles per tal que es puguin acollir als Fons Europeus de Desenvolupament Rural.

Llorens ha plantejat aquesta proposta, fen cas a la petició dels sindicats de complementar les assegurances agràries espanyoles de fons europeus, com a mesura de manteniment de les compensacions en cas de pèrdua de collites per diferents motius.

Així mateix, el president de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés dels Diputats ha demanat també a la cimera agrària europea de Dublín que en els nous reglaments de la Política Agrària Comuna (PAC) es contemplin mecanismes que evitin la incorporació de superfícies agràries, fins ara excloses, ja que podrien rebaixar substancialment les ajudes que fins ara s’estaven rebent per les plantacions actualment beneficiades.

El diputat per Lleida ha reconegut l’avenç que s’ha fet per part de la Comissió Europea sobre la PAC, especialment en aquelles qüestions que preocupen al sector agrícola espanyol, com que cada estat membre de la UE pugui limitar la superfície elegible com a espai lliure per definir les ajudes.

Tanmateix, ha manifestat la seva preocupació de la possibilitat, encara no resolta, de defensar la dotació suficient en els muntants dels fons assignats per a les ajudes acoblades, que puguin satisfer els requeriments dels diferents sectors que puguin necessitar aquests ajuts, Llorens es refereix concretament als sectors de cultiu o ramaderia intensiva a Espanya, que no estan lligats a una base territorial determinada, la qual cosa la podria excloure en un futur dels ajuts.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!