31 julio, 2013

Llorens afirma que l’objectiu de la Llei d’Emprenedors és dinamitzar l’economia i crear llocs de treball· El diputat al Congrés per Lleida destaca que, al contrari de la Llei d’Economia Sostenible del PSOE, aquesta conté mesures concretes i no consisteix en vagues declaracions d’intencions

· Recorda que aquesta llei forma part de la Segona Generació de Reformes promeses pel president Rajoy

· A la província de Lleida, la taxa d’activitat es del 59,21%, mentre que la taxa d’atur és del 18,57%, la setena més baixa d’Espanya

El diputat al Congrés Josep Ignasi Llorens

El diputat al Congrés Josep Ignasi Llorens

El diputat per Lleida i president de la Comissió d’Agricultura del Congrés dels Diputats, Josep Ignasi Llorens, ha destacat avui que la Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització estableix un ampli paquet de mesures estructurals dirigides a facilitar l’activitat empresarial i la creació de noves empreses, amb l’objectiu de dinamitzar l’economia i crear ocupació.

En aquest sentit, ha recordat que la Llei ja ha estat aprovada al Congrés i s’ha presentat al Senat per continuar la seva tramitació parlamentària. Aquesta Llei forma part de la Segona Generació de Reformes promeses pel president del Govern, Mariano Rajoy, en el debat del estat de la Nació de 2013.

Així mateix, Llorens ha subratllat que, “al contrari de la Llei d’Economia Sostenible del PSOE, les mesures que conté aquesta Llei són concretes, i no consisteix en vagues declaracions d’intencions o en la posada en marxa de plans i organismes”.

Així, ha assenyalat que, juntament amb la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei de Serveis Professionals, “totes elles conformen una bateria de mesures que està duent a terme el Govern del PP per assolir un entorn empresarial més favorable, fomentant i facilitant la creació d’empreses. i que els projectes viables puguin desenvolupar-se plenament i es puguin internacionalitzar”.

DADES DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Segons dades de l’Enquesta de Població Activa i del Directori Central d’Empreses, difoses per l’Institut Nacional d’Estadística, a la província de Lleida la xifra d’ocupats és de 172.100 persones, i la d’aturats de 39.300. La taxa d’activitat és del 59,21 per cent, la 23a més alta d’Espanya. (La mitjana espanyola és del 59,54% i la catalana del 61,5%). Per la seva banda, la taxa d’atur és del 18,57 per cent, la setena més baixa d’Espanya. (La mitjana espanyola és del 26,26% i la catalana del 23,85%).

 “IMPORTANTÍSSIM ESFORÇ DE SUPORT A L’EMPREDENDOR”

El diputat per Lleida ha indicat que la Llei d’Emprenedors implicarà una reducció de càrregues administratives valorada en 68.100.000 d’euros l’any, i que el cost estimat per al pressupost de l’Estat de les mesures contingudes en el Projecte de Llei s’estima en 798 milions d’euros el 2013; 2.208.000 el 2014 i, a partir d’aquest moment, 1.225 milions d’euros l’any. “En l’actual situació de restricció fiscal, es tracta d’un importantíssim esforç de suport a l’emprenedor”, ha afirmat.

D’altra banda, Llorens ha explicat que el Projecte de Llei es divideix en sis apartats, que són: la cultura emprenedora, facilitar la creació d’empreses, mesures fiscals i en matèria de Seguretat Social, segona oportunitat empresarial, mesures per fomentar el creixement empresarial i foment de la internacionalització de l’empresa.

Així, Llorens ha destacat que en totes les etapes de l’àmbit educatiu es garantirà i fomentarà un major acostament a la cultura emprenedora i, per facilitar la creació d’empreses, es crea la figura mercantil de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada i els Punts d’Atenció a l’Emprenedor.

Respecte a les mesures fiscals i en matèria de Seguretat Social, ha subratllat que a partir de l’1 gener de 2014 les empreses amb una facturació de menys de dos milions d’euros no pagaran l’IVA fins que cobrin la factura, i que per afavorir la inversió directa de particulars en projectes empresarials (business angels) s’estableix una deducció del 20 per cent en la quota estatal en l’IRPF en concepte de la inversió realitzada per entrar en la societat, fins a un màxim de 50.000 euros.

 JOVES I DISCAPACITATS EMPRENEDORS

Així mateix, Llorens ha assenyalat que s’estén la bonificació per a joves de les quotes de la Seguretat Social, per a autònoms majors de 30 anys que es donin d’alta, i que per a autònoms amb més d’un 33 per cent de discapacitat la reducció de quotes és del 80 per cent durant els primers sis mesos, i del 50 per cent durant els següents 54 mesos.

Respecte a la segona oportunitat empresarial, Llorens ha detallat que, “a més de modificar la Llei Concursal, per facilitar aquesta segona oportunitat es preveu, amb caràcter general en els procediments d’insolvència de persones físiques, l’exoneració de deutes, sempre que s’hagin satisfet els deutes privilegiats “.

“Aquesta limitació de la responsabilitat patrimonial universal contribueix a apropar la situació de les persones físiques amb els de les societats mercantils”, ha assenyalat el diputat per Lleida, que ha afegit que “també es creen els bons d’internacionalització per tal d’afegir més flexibilitat a l’emissió de títols, que tinguin com a suport préstecs vinculats a la internacionalització “.

Igualment, entre les mesures per fomentar el creixement empresarial ha destacat la reducció de càrregues administratives i l’eliminació d’obstacles a l’accés dels emprenedors a la contractació pública.

Finalment, Llorens ha destacat en aquest apartat que el Ministeri d’Economia i Competitivitat elaborarà bianualment un Pla Estratègic d’Internacionalització de l’economia espanyola, i s’establirà un nou règim de visats i autoritzacions de residència per atraure talent i inversió.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!