25 abril, 2012

La infància, el nostre futurEl Parlament crea una Comissió dedicada als nens i adolescents

Creure com creu un nen, esperar com espera un nen, veure com veu ell i estimar com ell estima. Si els adults ens comportéssim com els més petits de la nostra societat, fugiríem de moltes idees preconcebudes i canviaríem la nostra manera de funcionar. El seu optimisme, la seva manca de preocupacions o la seva infinita il.lusió per les menudències del que els envolta haurien de convertir-se en el leit motive de moltes de les nostres actuacions.

Només per aquest motiu crec que l’atenció a la infància i l’adolescència ha de ser una de les prioritats dels polítics, per què sens dubte, és un dels reptes pendents de la nostra societat. Per això, vull aplaudir la posada en marxa d’una comissió al Parlament que tindrà com a únic objectiu abordar el tractament dels nostres infants i adolescents des de totes les perspectives possibles, al marge de quines siguin les seves condicions i circumstàncies. Tindrem l’oportunitat, i després de veure totes les entitats vinculades que aniran compareixent, de conèixer d’aprop totes les sensibilitats, opinions, punts de vista i experiències.

La infància és un col·lectiu amb drets i obligacions, en igualtat, com la resta de la societat. Per tant, hem de tenir en compte que forma part activa de la nostra societat a la que s’ha d’escoltar, respectar, atendre, i en el seu cas, protegir i defensar. El suport a la infància obre camins d’il.lusió i de futur a la nostra societat.

La posada en marxa d’aquesta Comissió ha de suposar que cada reflexió, cada conclusió, es tradueixi en un projecte efectiu, amb possibilitats de prosperar i que serveixi per atendre, amb el màxim de rigor i celeritat, als més petits i joves de Catalunya, i en especial a aquells que es troben en circumstàncies d’especial vulnerabilitat. Des d’aquesta Comissió, tots els grups parlamentaris crec que hem de tenir molt present les recomanacions de l’Observatori dels drets dels infants, en quant a que té com a principal objectiu contribuir al foment i respecte dels drets reconeguts a la infància per l’ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i vetllar per la garantia i compliment d’aquests drets i normes.

Des del Parlament tindrem la gran oportunitat d’aprofundir en tots aquells àmbits que envolten als nostres adults del futur. I en aquest sentit, destacaria la protecció i defensa dels més petits, per part de les famílies o administracions competents; la seva emancipació, formació i inserció laboral; l’atenció especial a les conductes de risc i prevenció; la dedicació de temps per part de les famílies, respectant la realitat de cadascuna d’elles; així com la conducta dels nens i adolescents envers els mitjans de comunicació i les noves tecnologies.

Hem d’aconseguir, tenint en compte que estem tractant una qüestió transversal, en la que intervenen molts actors, aspectes i factors de la nostra societat, una coordinació efectiva i corresponsable de tots els Departaments, no solament el de Benestar i Família, de qui depenia actualment tot allò que feia referència a aquest col·lectiu.

Marisa Xandri

Portaveu del PP de la Comissió d’Infància al Parlament de Catalunya

 


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!