17 mayo, 2013

Joan Vilella qüestiona que la Paeria recuperi els diners per l’enderroc d’un edificiEl portaveu del PP a l'Ajuntament de Lleida, Joan Vilella

El portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida, Joan Vilella

El Grup Municipal del Partit Popular, davant de la controvèrsia sorgida entre la Paeria i l’empresa promotora, preguntarà en la propera Comissió d’Urbanisme quin és el tipus de responsabilitat a la que ha estat condemnat l’Ajuntament de Lleida i si haurà de pagar, finalment, la totalitat dels 360.000 euros que costa l’enderroc de les plantes sisena i sota coberta de l’edifici ubicat a l’Avinguda Prat de la Riba, 44, després que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi declarat nul·les les llicències urbanístiques atorgades pel propi Ajuntament.

Tanmateix, el PP també insta a que es digui “amb claredat i sense embuts” si serà possible recuperar la totalitat del cost de l’execució de les obres de manera subsidiària o si, en realitat, no es podrà repercutir a l’empresa promotora el cost d’aquest enderroc perquè així ho diu la sentència del TSJC, “amb la qual cosa, si fos així, les responsabilitats econòmiques de les infraccions urbanístiques comeses per l’Ajuntament les acabarem pagant tots els ciutadans i això  no és de rebut”, ha afirmat el regidor i portaveu del PP, Joan Vilella.

Vilella ha denunciat avui que l’Ajuntament de Lleida va autoritzar la llicència d’obres per la construcció de l’edifici situat a l’avinguda Prat de la Riba 44-46 malgrat constatar que l’altura reguladora màxima de l’edifici era superior als 22 metres fixats legalment.

El regidor popular, que ha examinat l’expedient corresponent a l’obra, ha pogut verificar que, malgrat el reconeixement de la pròpia constructora de l’excés d’alçada permès, es va autoritzar la llicència d’obres i aquest fet ha comportat l’anul·lació d’aquesta llicència urbanística atorgada per la Paeria el dia 20 de setembre de 2006, ja que l’últim forjat superava clarament l’altura permesa al Pla Especial d’Arquitectura en les Façanes del Centre de Lleida, fixat en 22 metres.

Vilella ha declarat que aquest incompliment, a més dels perjudicis ocasionats, pot comportar que l’Ajuntament hagi d’assumir el cost total de les obres d’enderroc fixades inicialment en 360.000 euros i per aquests motius es demana a la Regidoria d’Urbanisme que aclareixi el tipus de responsabilitat a la que la Paeria ha estat condemnada i si ha estat de forma solidària conjuntament amb l’empresa promotora o ha estat de forma subsidiària.

Joan Vilella considera que el ciutadans de Lleida tenen dret a saber si seran ells els que finalment hauran de fer front al cost d’una deficient gestió de l’equip de govern de la Paeria, i ha remarcat que es pot considerar un fet altament irregular l’actuació duta a terme per la Regidoria d’Urbanisme en aquest expedient.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!