31 marzo, 2015

Joan Pujal: La participació ciutadana de l’equip de govern de Tàrrega és nul·laLa participació ciutadana de l’equip de govern de Tàrrega es nul·la

L’anterior  govern tripartit de Tàrrega (PSC-AIPN, ERC i ICV) va imposar un Reglament de Participació Ciutadana sense consens i també va crear per imposició els districtes municipals, controlats pel equip de govern. A més a més, les Juntes dels Pobles Agregats no poden ser escollides per cada poble, sinó que els membres de cada junta són nomenats pel ple municipal, on el tripartit tenia  majoria absoluta. On està la participació ciutadana?

L’equip de govern municipal actual (CIU i Rcat/SI) es va comprometre a modificar el Reglament de Participació Ciutadana en el seu programa i també pel regidor de Participació Ciutadana, però actualment en data d’avui  no s’ha  modificat .

El nostre grup municipal del PP va fer al·legacions sobre un esborrany que la regidoria de Participació Ciutadana va presentar fa mes de dos anys sense resultat.

Si el Partit Popular arriba a ser decisiu després de les properes eleccions municipals, farem que aquest Reglament sigui reformat perquè Tàrrega sigui una ciutat participativa i sense imposicions de qui governi a l’ajuntament, sigui qui sigui.

El Síndic de Greuges ja s’ha pronunciat i ha manifestat per escrit que el Reglament de Participació Ciutadana de Tàrrega no s’adequa a la normativa vigent.

Volem que les associacions de veïns dels barris de Tàrrega i dels pobles agregats, així com totes les entitats de Tàrrega, puguin fer una pregunta per escrit fins 48 hores abans de cada ple, i aquestes hagin de ser contestades obligatòriament al ple i constar a l’acta del Ple de l’Ajuntament i també eliminar els districtes i potenciar les associacions  de veïns com a totes les ciutats de Catalunya funcionen així .

També publicarem a la pàgina web de l’Ajuntament de forma trimestral en què es gasten els diners dels ciutadans i en què conceptes, estructurat per regidories. I també publicarem els ingressos de cada regidor i l’alcalde. Tothom podrà saber, per exemple, quan costa la llum de la ciutat, o pavimentar un carrer, o la Fira del Teatre.

Actualment, la Participació Ciutadana es nul·la com ja s’ha demostrat sobre l’experiència als districtes municipals de la ciutat i els vuit anys del govern del tripartit i també el actual govern municipal  de CIU  que no han consultat als ciutadans res de tot el que ha fet . Res de res.

Esperem que els ciutadans ens donen la confiança necessària per ser decisius i poder reformar aquest Reglament de Participació Ciutadana que és il·legal, i d’aquesta manera que puguin conèixer tot el que el equip de govern municipal (CIU i Rcat/SI) no ha explicat obertament als ciutadans.

Joan Pujal i Llombart

Regidor i Cap de Llista del Partit Popular de Tàrrega


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!