19 junio, 2013

Joan Pujal demana regular l’horari d’obertura de l’Espai Mercat de Tàrrega per respectar el descans dels veïnsEl regidor del PP de Tàrrega, Joan Pujal

El regidor del PP de Tàrrega, Joan Pujal

El grup municipal del  Partit  Popular de Tàrrega ha presentat un paquet d’al·legacions al Reglament de l’Espai Mercat, que va ser aprovat al ple de l’Ajuntament del passat 11 d’abril, i que seran debatudes en la sessió plenària d’aquest dijous dia 20 de juny.

El regidor del PP de Tàrrega, Joan Pujal, ha manifestat que aquestes al·legacions, presentades juntament amb dues associacions de veïns i un particular, es presenten amb la voluntat de millorar el text, i a petició dels veïns del barri del centre de la ciutat.

Pel que fa a l’article 2, Pujal demana que tinguin dret a ús de l’Espai Mercat totes aquelles associacions, empreses, col·lectius legalment constituïts i institucions, siguin o no residents a Tàrrega, que hagin sol·licitat l’ús de l’equipament amb un mes d’antelació respecte la data de realització de l’esdeveniment. Aquesta al·legació s’ha acceptat, excepte en l’apartat que diu “col·lectius legalment constituïts”, que no tindran dret a ús.

Així mateix, Pujal demanava que l’Espai Mercat no s’utilitzés per organitzar esdeveniments familiars. Aquesta al·legació ha estat rebutjada.

En referència a l’article 8, que fa referència a l’horari d’obertura de l’Espai Mercat, Pujal demana que les activitats hauran de complir l’Ordre INT / 358 / 2011, de 19 de desembre, determinant els horaris màxims d’obertura. L’Ajuntament, dins dels termes municipals, pot establir reduccions dels horaris per un màxim de dues hores (com a  molt aviat a les 3.30 hores de la matinada). Aquesta al·legació ha quedat acceptada i, d’aquesta manera, l’equip de govern podrà avançar el tancament del Mercat a les 3.30 hores de la matinada enlloc de les 5.30 hores, depenent dels casos.

El regidor del PP va presentar aquesta al·legació perquè considera que les reduccions d’horari s’han d’acordar, de manera excepcional, en locals concrets o en locals concentrats en zones determinades, quan poden ocasionar molèsties al veïnatge resident en les proximitats. L’al·legació que previsiblement s’aprovarà també permet acordar reduccions d’horari per raons de seguretat, degudament acreditats, i amb els informes policials corresponents. 

En aquest sentit, Pujal creu que, per damunt de tot, l’Ajuntament de Tàrrega ha de garantir el dret de descans dels veïns.

El regidor popular considera important que la majoria d’al·legacions al reglament de l’Espai del Mercat siguin acceptades en el proper ple. En tot cas, Pujal lamenta que no s’hagin acceptat totes les al·legacions, presentades conjuntament pel Partit Popular de Tàrrega dues associacions de veïns i un particular.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!