30 octubre, 2014

Joan Pujal demana a l’Ajuntament de Tàrrega complir la normativa de passos per a vianantscarrer ramon i cajal Rampa il.legalEl portaveu del grup municipal del Partit Popular de Tàrrega, Joan Pujal, davant les queixes rebudes per part dels ciutadans, denuncia públicament l’existència d’una infracció, comesa pel mateix l’Ajuntament, en un pas de vianants del carrer Ramon i Cajal.

En un tram d’aquest pas de zebra hi ha una tanca que entorpeix el pas, tant dels vianants com de les cadires de rodes. A més, la rampa d’accés del costat esquerra d’aquest pas de vianants, no es troba en unes condicions òptimes perquè les cadires de rodes puguin circular amb comoditat. En aquest sentit, i tal i com es pot veure en la fotografia, el pas per a cadires de rodes sí que està anivellat en el costat dret del pas de zebra, però no pas en el costat esquerra.

Pujal també denuncia una falta de control per part de la Guàrdia Urbana en aquest punt, ja que es permet l’estacionament de dos vehicles damunt del mateix del pas de zebra, tal i com es pot veure en la fotografia que adjuntem.

El portaveu del grup municipal del PP de Tàrrega, Joan Pujal, denuncia que, després de posar en coneixement d’aquesta infracció en la comissió de Governació de l’Ajuntament, l’equip de govern no ha fet cas de la petició d’aquest regidor de l’oposició. Una petició que ha estat recollida després de rebre queixes dels veïns. Pujal considera que l’Ajuntament no escolta ni als ciutadans ni a la oposició de la ciutat.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!