21 febrero, 2011

Inma Manso se compromete a agilizar los pagos a los proveedores de la PaeriaLa candidata del PP a l’alcaldia de Lleida, Inma Manso, s’ha compromès davant dels dirigents de la PIMEC a Lleida, a que en un període de dos anys, la Paeria pagui als seus proveïdors en un termini màxim de 30 dies, tal i com estableix la Llei de Morositat de l’Administració Pública, “reduint d’aquesta manera en 100 dies, el termini actual en que la Paeria paga als seus proveïdors”.

Inma Manso ha explicat que la seva principal prioritat serà el control de la despesa “no pot ser que per sistema les obres que ha fet el Sr. Ros, sempre acabin costant més del que estava previst”. Això, segons Manso, es per una manca de control i de previsió de la despesa pressupostària municipal i en el seguiment de les obres.

Durant la reunió, els membres de la PIMEC han manifestat a Manso, entre d’altres coses, la necessitat de crear una xarxa d’aparcaments als principals accessos a la ciutat, connectats amb el transport públic.

En aquest sentit, Inma Manso ha destacat la necessitat que Lleida tingui un bon servei de transport públic ja que “a dia d’avui, el servei d’autobús municipal es deficitari”.

 


La candidata del PP a la alcaldía de Lleida, Inma Manso, se ha comprometido ante los dirigentes de la PIMEC en Lleida, a que en un periodo de dos años, la Paeria pague a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días, tal y cómo establece la Ley de Morosidad de la Administración Pública, “reduciendo de este modo en 100 días, el plazo actual en que la Paeria paga a sus proveedores”.

Inma Manso ha explicado que su principal prioridad será el control del gasto “no puede ser que por sistema las obras que ha hecho el Sr. Ros, siempre acaben costando más del que estaba previsto”. Esto, según Manso, se por una carencia de control y de previsión del gasto presupuestario municipal y en el seguimiento de las obras.

Durante la reunión, los miembros de la *PIMEC han manifestado a Manso, entre otros cosas, la necesidad de crear una red de aparcamientos a los principales accesos en la ciudad, conectados con el transporte público.

En este sentido, Inma Manso ha destacado la necesidad que Lleida tenga un buen servicio de transporte público puesto que “a día de hoy, el servicio de autobús municipal se deficitario”.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!