10 abril, 2012

Expressionisme políticEl portaveu del Grup Municipal Joan Vilella

Des del Grup Municipal del Partit Popular estem en total desacord amb la visió que l’equip de govern socialista té i ens vol fer creure sobre la situació econòmica de l’Ajuntament de Lleida i penso que és més propera al que podríem anomenar l’expressionisme polític que a una objectiva realitat financera.

S’amortitza deute, d’acord, però també se’n demana de nou i el que és pitjor, tornem a la sendera del reconeixement de crèdit fruit d’una imprevisió de més de 3 milions d’euros que castiguen el pressupost d’aquest any. Així, any rere any, el govern municipal presumeix d’uns comptes continguts que l’obstinada veritat ve a desacreditar dotze mesos després, quan la falta de previsió i el malbaratament més absolut dels diners acaba condemnant els pressupostos següents amb nous reconeixements de crèdits mentre els proveïdors no poden cobrar el que se’ls deu.

Més de tres milions d’euros en factures no previstes que deu l’ajuntament en la seva major part a petites i mitjanes empreses incomplint la llei de contractes del sector públic que establia l’obligació de pagar les factures durant l’any 2011 en 50 dies i aquest any en 40. La falta de rigor en el pagament d’aquestes factures, algunes de les quals superen l’any d’espera, no fa més que agreujar la difícil situació en la que es troben la majoria de les empreses actualment.

Fa escassament sis mesos, concretament el mes de setembre de 2011, el govern de la Paeria es va veure obligat a signar un nou crèdit per més de 6 milions d’euros per poder pagar els proveïdors i, segons es va afirmar aleshores, amb aquesta nova operació creditícia l’ajuntament es posava al dia en el pagament de les factures pendents. Però res més lluny de la realitat, tan sols era una altra mentida, ja que ara ens han tornat a sorprendre, un cop més negativament, a l’anunciar, això sí, amb la boca petita, que l’ajuntament encara té factures pendents de pagament per valor de 18,7 milions d’euros.

Tots estem d’acord en que és necessari un canvi del model de finançament local, però és inadmissible culpar a les altres administracions de la nefasta política d’endeutament de la Paeria que ha portat a Lleida a ser la capital de província catalana amb el número de factures impagades més elevat. No es pot fer demagògia política argumentant que l’Ajuntament de Lleida no pot pagar els proveïdors perquè la Generalitat li deu 15,2 milions d’euros i l’Estat, 6,5, quan la pròpia Paeria deu al Govern de l’Estat 40 milions en crèdits pel Parc Científic i Tecnològic de Gardeny i 9,4 milions d’euros més en concepte dels diners ingressats de més corresponents a les liquidacions dels anys 2008 i 2009, o quan, any rere any, es reconeixen crèdits milionaris per factures no previstes.

Les propostes d’austeritat, de contenció de la despesa i  d’agilització de procediments de gestió per escurçar el temps de tramitació de les factures amb l’objectiu de millorar els actuals períodes de pagament, s’han convertit en una morositat quantificada en 18,7 milions d’euros que s’hauran de finançar amb un nou crèdit que, en les millors de les previsions, incrementarà el deute de l’Ajuntament de Lleida fins als 130 milions d’euros.

No podem gastar el que no tenim i tant el reconeixement de crèdit com el resultat de les factures impagades que ara apareixen no fan més que evidenciar la falta de previsió i el descontrol de la gestió de l’equip de govern socialista, que deixarà una funesta herència als futurs governs de la Paeria.

Aquest malbaratament dels recursos està perjudicant els proveïdors, en la majoria dels casos autònoms i petits i mitjans empresaris de Lleida que veuen com el seu ajuntament dóna tot un mal exemple de morositat i ineficiència. I també perjudica els ciutadans de Lleida en general ja que irremeiablement aquesta mala gestió i descontrol de la despesa portarà com a resultat un nou crèdit, la conseqüent submissió a un estricte pla d’ajust i un nou increment dels impostos. Un pla d’ajust que aplica mesures molt estrictes i hipoteca la gestió dels futurs governs de la Paeria.

Una pla d’ajust que preveu incrementar el ingressos augmentant els impostos municipals als ciutadans de Lleida, com l’IBI, que és l’impost que més grava les economies dels ciutadans. Així, es contempla incrementar l’IBI un 3,5 % el proper any 2013 i un 3% l’any 2014. I també està previst augmentar l’impost de vehicles un 2% el proper any 2013, un 1% del 2014 al 2016 i un 5% a partir d’aquest últim any.

Després de 30 anys, l’herència que deixarà el govern socialista és un Ajuntament de Lleida arruïnat i sense poder fer inversions més enllà de les vinculades als propis recursos. Sense la possibilitat de més endeutament, l’actual equip de govern no podrà amagar la seva més que discutible gestió quant disposava de nous crèdits i tot anava a l’ample, i ara es veurà obligat a fer el que no ha sabut fer al llarg de tots aquests anys, que és gestionar amb coherència, eficiència i responsabilitat els recursos que han de donar servei als ciutadans i ciutadanes de Lleida.

Des del Partit Popular creiem en una altra forma de fer política i defensem una altra manera de gestionar els recursos públics, i per aquests motius exigim al govern de la Paeria una actuació més diligent, amb un major esforç de contenció, amb el compliment efectiu de la legalitat en el pagament als proveïdors,  evitant en la mesura del possible el reconeixement de crèdit per no perjudicar a les empreses de la ciutat ni comprometre els pressupostos següents, i assolint  un estricte control en l’execució dels ingressos i de les despeses.

Tanmateix, demanem a l’equip de govern que procedeixi a donar compte trimestralment al Ple dels informes sobre el compliment dels terminis previstos a la llei contra la morositat per al pagament de les factures i que es doni a conèixer també en aquest informe la relació de factures o documents justificatius que portin més de tres mesos des de la seva anotació en el registre d’entrada i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.

La realitat del dia a dia posa en evidència que la Paeria és un vaixell que econòmicament va a la deriva. Ara, però, hem estat de sort, i gràcies a aquest crèdit ICO del Govern central, que esperem i desitgem que s’acabi concretant, evitarem el naufragi. En definitiva, tot plegat, posa en evidència que el govern de l’Ajuntament de Lleida no ha sabut gestionar amb serietat, coherència i eficàcia els recursos de tots els ciutadans de Lleida i és per això que des del PP li demanem més autocrítica i menys supèrbia.

 

Joan Vilella

Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!