28 octubre, 2012

El PP de Tàrrega denuncia que l’alcaldesa amaga l’informe del Síndic de Greuges· El regidor Joan Pujal afirma que l’equip de govern de l’Ajuntament de Tàrrega incompleix l’acord del conveni, que preveu exposar l’informe del Síndic davant del ple de la corporació

El Partit Popular de Tàrrega lamenta que l’alcaldessa de la capital de l’Urgell no accepti la petició del grup municipal PP, sobre la petició que va fer el regidor Joan Pujal al Síndic de Greuges sobre la presentació pública, davant del ple de l’Ajuntament de Tàrrega, de l’informe de queixes rebudes per part dels ciutadans targarins durant els anys 2010 i 2011 .

Pujal recorda que el conveni signat el 20 de gener de 2010, entre l’Ajuntament de Tàrrega i el Síndic de Greuges contempla, en el seu primer apartat, trametre a l’Ajuntament un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi, i un detall estadístic de les consultes procedents de persones i entitats de Tàrrega que hagin atès el Síndic, sense que s’hagi arribat a constituir una queixa. La tramesa de l’informe s’ha de fer abans del 31 de març de l’any següent.

El segon apartat del conveni contempla la possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat, i debatre a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals.

El grup municipal del PP de Tàrrega ja va demanar el passat 29 de maig de 2012  al Síndic de Greuges de Catalunya la presentació publica davant del ple de l’Ajuntament de Tàrrega l’informe de queixes i suggeriments, per part dels ciutadans de Tàrrega, dels anys 2010 i 2011, tal com diu el conveni signat entre l’Ajuntament de Tàrrega i el Síndic, i aquesta petició també es va fer a l’alcaldessa de Tàrrega el passat dia  30 d’agost.

Davant la petició, l’alcaldessa va respondre el 6 de setembre que “Quant al fons de la vostra petició, considero que fins aquest moment no hi ha hagut queixes significatives que facin aconsellar l’assistència del Síndic per informar-ne al Ple.”

Tanmateix, Pujal no considera vàlida aquesta resposta perquè “la ciutat de Tàrrega és el municipi de la província de Lleida que va registrar més queixes al Síndic entre els anys 2010 i 2011, pel que és molt lamentable que l’alcaldessa denegui i que vulgui amagar les queixes fetes pels ciutadans de Tàrrega al Síndic.

 


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!