16 abril, 2012

El PP de Tàrrega denuncia falta de transparència municipalJoan Pujal, regidor a l'ajuntament de Tàrrega

El passat 12 d’abril, el Grup Municipal del Partit Popular de Tàrrega va presentar una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya basada en la falta de transparència de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tàrrega.

El regidor del Partit Popular de Tàrrega, Joan Pujal i Llombart,  va demanar fa 7 mesos, en concret el 12 de setembre de l’any passat, una sèrie de dades que com a grup polític a l’ajuntament ens pertocar tenir. En concret es va demanar per escrit el següent:

 

  1. Deute a curt termini de l’ajuntament a les entitats bancàries pendents d’amortitzar.
  2. Deute a llarg termini de l’ajuntament a les entitats bancàries pendent d’amortitzar.
  3. Relació dels proveïdors  entitats  i persones físiques. Pendent de pagament.
  4. Relació deutors pendent de cobrament per part de l’ajuntament de Tàrrega .
  5. Nombre de  treballadors de l’ajuntament  de Tàrrega.

El grup municipal del Partit Popular de Tàrrega vol denunciar la falta de informació i transparència per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tàrrega, que incompleix la llei de bases de Règim Local, 7/1985 de 2 abril.  Segons la llei  tenen cinc dies per contestar equip de Govern.

L’alcaldessa, a la presa de posició va anunciar molta transparència, però la realitat no es així.

Partit Popular de Tàrrega

 

 


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!