4 diciembre, 2014

El Partit Popular presenta sis esmenes a la proposició de Llei del Règim Especial de l’Aran· La diputada Dolors López demana garantir el dret de les persones a ser ateses tant en aranès, com en català i en castellà, en entitats, empreses i establiments, i que les tres llengües siguin vehiculars i d’aprenentatge als centres educatius de la Val

La diputada al Parlament Dolors López

La diputada al Parlament Dolors López

El grup parlamentari del Partit Popular presentarà sis esmenes a la proposició de Llei del Règim Especial de l’Aran. La diputada al Parlament per Lleida, Dolors López, ha explicat que una de les esmenes, concretament la de l’article 9, sobre Drets Lingüístics, demana garantir el dret de les persones a ser ateses tant en aranès, com en català i en castellà, en entitats, empreses i establiments.

També es demana que a l’article 8, sobre Llengua Pròpia i Llengües Oficials, quedi clar que les tres llengües són vehiculars i d’aprenentatge als centres educatius de la Val d’Aran.

Respecte l’organització del Conselh Generau d’Aran, i tenint en compte la seva tradició històrica, en l’article 11 el grup parlamentari del PP demana en la seva esmena que la institució estigui integrada per 13 consellers generals, escollits sis, un per cada terçò, de Pujòlo, Arties e Garòs, Castièro, Marcatosa, Lairissa y Quate Lòcs, i els set restants en circumscripció única.

Sobre l’elecció dels consellers i conselleres generals es demana que, en l’article 21.2, s’especifiqui que l’elecció dels consellers generals s’ha de fer d’acord amb el que disposa la legislació electoral, entre candidatures que al corresponent terço hagin aconseguit més d’un cinc per cent del total de vots vàlidament emesos, i en aplicació de la Llei d’Hondt. Així mateix, en el punt 3 del mateix article 21, el grup del PP demana incloure l’esmena que diu que el nombre de consellers seran escollit pels sis terçons en circumscripció única.

Pel que a l’article 30, sobre l’Acadèmia Aranesa Dera Lengua, el seu apartat 3 diu que aquesta institució “és la competent per a elaborar els informes que li siguin sol·licitats en matèria de llengua, dret, història, patrimoni i altres aspectes propis d’Aran. En aquest cas, l’esmena del PP afegeix que “serà preceptiva l’emissió dels informes en relació als escuts dels ens locals d’Aran per part de l’Acadèmia Aranesa dera Lengua”.

Finalment, s’ha presentat una esmena a l’article 42 sobre Ensenyament que diu, en el seu apartat 5, que “el Conselh Generau d’Aran cooperarà mitjançant els acords corresponents amb el Govern de la Generalitat o amb el departament competent en matèria d’ensenyament en la gestió econòmica dels centres educatius d’Aran, la gestió de beques i ajuts per a l’estudi i la gestió de la matriculació de l’alumnat”.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!