12 marzo, 2015

El Parlament defensa, a instàncies del PP, la continuïtat de l’Aeròdrom d’Alfès i insta el Govern a fer el possible per mantenir les seves instal·lacionsFOTO DOLO-2010La diputada del Partit Popular Català Dolors López ha celebrat que el Parlament hagi aprovat una proposta de resolució del PPC en què es “defensa la continuïtat de l’Aeròdrom d’Alfès i insta el Govern a fer el possible per al manteniment de les seves instal·lacions”. Així mateix, a instàncies del PPC, la Generalitat haurà de “respectar l’àrea protegida de la Timoneda d’Alfès de conformitat amb el Pla d’Aeroports i Heliports de Catalunya (2009-2015)”. A més, mitjançant la proposta de resolució, el Parlament “mostra el seu reconeixement al Reial Aeri Club de Lleida i insta al Govern de la Generalitat a assegurar la continuïtat de les seves activitats garantint unes instal·lacions adequades per a la seva pràctica”.

La diputada del PPC ha explicat que “l’Aeròdrom d’Alfès, que està classificat com aeròdrom d’aviació esportiva, està situat a la comarca del Segrià, a set quilòmetres al sud de la ciutat de Lleida, tocant l’au­topista AP-2, i el seu codi i la classificació segons la OA­CI és LEAT i 3C respectivament”. “Actualment funciona com un espai de lleure durant to­ta la setmana i els caps de setmana el reial aeri club de Lleida fa ús del local social i de les aules per impartir classes teòriques als alumnes de l’escola de vol”, ha afegit. En aquesta línia, López ha manifestat que “l’aeròdrom és propietat de la Generalitat, seu del Reial Aeri Club de Lleida que amb més de 85 anys d’història és actualment l’aeroclub més antic de Catalunya i el cinquè del conjunt d’Espanya, on en total es poden comptabilitzar uns 1.000 enlairaments anuals”.

Dolors López també ha recordat que “el Pla de 2003 preveia desenvolupar aquest aeròdrom per convertir-lo en l’aeroport regional de Lleida, cosa que no va ser possible atès que els informes de medi ambient de desembre de 2003 van ser desfavorables a l’avantprojecte constructiu que es va presentar, i finalment la Generalitat va decidir posar en marxa l’aeroport de Lleida-Alguaire com a aeroport regional a la zona, optant per una solució respectuosa amb la preservació de la timoneda d’Alfès”. “I segons el Pla d’Aeroports i Heliports de Catalunya, ara impugnat, aquest aeròdrom romandrà en la ma­teixa categoria que té ara, i durant el període de vi­gència d’aquest Pla (2009-2015), es faran les actuaci­ons necessàries per trobar un emplaçament alternatiu adequat i cessaran les operacions d’aviació general i esportiva, excepte aquelles relacionades amb emer­gències i extinció d’incendis, així com les de caràcter cultural que es puguin desenvolupar en programes de recuperació de la memòria històrica.”

Finalment, la diputada del PPC ha posat de manifest que “durant el període de vigència d’aquest Pla i mentre no s’hagi habilitat emplaçament alternatiu, es mantindran també les activitats pròpies de l’Aeroclub de Lleida, amb un màxim de 35 enlairaments setmanals, però hem presentat aquesta proposta de resolució motivada pel recurs presentat per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat contra la sentència del TSJC amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’Aeròdrom de conformitat amb l’establert al Pla d’Aeroports i Heli­ports de Catalunya pel període 2009-2015”.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!