27 octubre, 2012

El Ministeri de Foment avança en el projecte de construcció de rotondes a la N-240, entre Lleida i Les Borges, per reduir la sinistralitat· El Govern central està tramitant el projecte ‘Seguridad Vial. Mejora de intersecciones y reordenación de accesos en la carretera N-240, p.k. 87,600 al 70,700. Tramo: Lleida-Les Borges Blanques. Provincia de Lleida’, que ja està aprovat inicialment, i ja està sotmès a informació pública

· El diputat José Ignacio Llorens demana al Govern que executi amb urgència la construcció d’aquestes rotondes, davant l’elevat índex de sinistralitat en aquest tram de carretera en els darrers anys

El Ministeri de Foment està avançant en els tràmits per a la construcció de glorietes en el tram de la carretera N-240, entre Lleida i Les Borges Blanques, on els darrers anys s’ha enregistrat un elevat índex de sinistralitat. El diputat per Lleida i president de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés dels Diputats, José Ignacio Llorens, ha rebut la resposta del Govern central a la pregunta escrita que va efectuar per l’alta sinistralitat que es produeix a la carretera N-240, entre Lleida i Tarragona.

La resposta del Govern a la pregunta presentada al diputat del PP per Lleida senyala que el projecte ja està aprovat de forma provisional, i ja ha estat sotmès al procediment d’informació pública, tal com contempla la Llei de Carreteres i la Llei d’Expropiació Forçosa.

Un cop estigui aprovat l’expedient d’informació pública, es procedirà a aprovar, de forma definitiva, el projecte constructiu. Posteriorment, es passarà a licitar i adjudicar les obres, en funció de les disponibilitats pressupostàries corresponents, i que serà quan es podrà establir el termini d’execució de les actuacions previstes.

Davant la contesta rebuda del Govern central, el diputat del PP per Lleida insistirà en la urgència de la construcció d’aquestes rotondes, un cop complerts els tràmits previs a la construcció de les mateixes, que són els tràmits d’aprovació de l’expedient d’informació pública, l’aprovació del projecte, licitació i adjudicació d’obres. Cal recordar que la construcció de rotondes en aquest tram de carretera és una antiga reivindicació d’alcaldes i veïns de les poblacions per on passa aquesta carretera.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!