26 enero, 2015

El grup municipal del PP de Tàrrega afirma que la Generalitat deu un milió d’euros a l’Ajuntament· El regidor Joan Pujal diu que si es cobrés el diner pendent del Govern autonòmic, el consistori no hauria de recórrer a crèdits i podria pagar les factures i subvencions més aviat

El regidor del PP de Tàrrega, Joan Pujal

El regidor del PP de Tàrrega, Joan Pujal

El regidor del grup municipal del Partit Popular de Tàrrega, Joan Pujal, afirma que la Generalitat de Catalunya té un deute pendent amb l’Ajuntament de Tàrrega de 1.045.105,25 euros, segons consta al certificat de l’interventor del consistori de data de 4 desembre de 2014.

Pujal manifesta que, a l’igual que ha passat durant tota la legislatura, l’Ajuntament de Tàrrega té pendent de cobrar molts diners, i l’equip de govern actual de CIU i Rcat/SI no fa res per poder cobrar de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el regidor del PP considera lamentable que la primera institució de Catalunya no pagui als ajuntaments, i destaca que l’Ajuntament de Barcelona també espera cobrar de la Generalitat de Catalunya, segons diu la premsa, uns 300 milions de euros, i la Federació de Municipis de Catalunya xifra el deute de la Generalitat amb els ajuntaments de 1.200 milions d’euros, segons diuen també els mitjans de comunicació.

Per aquesta raó, Pujal denuncia públicament a l’equip de govern municipal i a la Generalitat de Catalunya per no fer cap gestió per sanejar aquest deute i el silenci institucional sobre aquesta irregularitat, que podria venir donat, diu Pujal, pel fet que l’ajuntament targarí i la Generalitat són del mateix color polític.

Pel regidor del Partit Popular, és una llàstima que per culpa d’aquest retard en el cobrament de 1.045.105,25 euros per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tàrrega no pot pagar les factures i les subvencions més aviat i en el termini que marca la llei, i en canvi ha de recórrer a crèdits i a pòlisses bancàries.

Pujal afegeix que si la Generalitat no paga als ajuntaments “no és perquè no pot, sinó perquè no vol”, ja que creu que no és de rebut que no pagui als ajuntaments el deute pendent, però sí per obrir ambaixades a l’exterior i organitzar actes de clar signe independentista.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!