27 octubre, 2010

Dolors López se reune con responsables de JARCLa presidenta del PP de Lleida i candidata al Parlament, Dolors López, considera necessari orientar el pla de modernització de cooperatives cap a la millora dels processos com la comercialització i adoptar mesures financeres per impulsar l’agroindustria, a més d’adoptar una línia especifica de formació per als agricultors i ramaders amb la finalitat d’incorporar les noves tecnologies al procés productiu i amb ajudes especials per a la incorporació dels joves i de les dones a la producció agrària.

López, que avui s’ha reunit amb els dirigents del sindicat agrari JARC, ha afirmat que s’ha de treballar per salvar un sector estratègic com es l’agricultura, del que depenen sectors tant importants com tota l’agroindustria catalana. En aquest sentit, ha explicat que el PP proposa modificar el Pla de Desenvolupament Rural per adequar-lo als costos addicionals i a les pèrdues d’ingressos del sector i fomentar l’impuls de sistemes i canals de venda per eliminar intermediaris entre el productor i el consumidor.

Dolors López també s’ha mostrat partidària de prioritzar la venda directa i de modificar la normativa per permetre a les agrupacions de productors poder vendre de forma directa els seus productes en espais públics i evitar la venda de productes agraris per sota del seu preu de cost.

La presidenta del PP de Lleida y candidata al Parlamento, Dolors López, considera necesario orientar el plan de modernización de cooperativas hacia la mejora de los procesos como la comercialización y adoptar medidas financieras para impulsar la agroindustria, además de adoptar una línea especifica de formación para los agricultores y ganaderos con la finalidad de incorporar las nuevas tecnologías al proceso productivo y con ayudas especiales para la incorporación de los jóvenes y de las mujeres en la producción agraria.

López, que hoy se ha reunido con los dirigentes del sindicato agrario JARC, ha afirmado que se tiene que trabajar para salvar un sector estratégico como se la agricultura, del que dependen sectores tanto importantes como|cómo toda la agroindustria catalana. En este sentido, ha explicado que el PP propone modificar el Plan de Desarrollo Rural para adecuarlo a los costes adicionales y a las pérdidas de ingresos del sector y fomentar el impulso de sistemas y canales de venta para eliminar intermediarios entre el productor y el consumidor.

Dolors López también se ha mostrado partidaria de priorizar la venta directa y modificar la normativa para permitir a las agrupaciones de productores poder vender de forma directa sus productos en espacios públicos y evitar la venta de productos agrarios por debajo de su precio de coste.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!