22 julio, 2015

Dolors López demanarà a la Comissió de Transparència que vetlli pel compliment estricte de l’execució dels pressupostos de la PaeriaLa regidora del PP, Dolors López ha anunciat avui que instarà a la propera Comissió Especial de la Transparència, que vetlli per un control estricte de l’execució dels pressupostos municipals, dels expedients de contractació i subvencions així com el de les concessions que té actualment la Paeria.

López, va assenyalar que estem davant d’una legislatura més plural, més oberta i més transparent i en aquest sentit juga un paper molt important la recentment constituïda Comissió Especial de la Transparència.

Una transparència que ha de ser visualitzada pels ciutadans de Lleida amb una gestió més eficient, propera i sensible a allò que reclama la ciutadania, una administració més diligent, amb un major esforç de contenció, control estricte de la despesa i compliment efectiu de la legalitat en el pagament a proveïdors,  evitant en la mesura del possible el reconeixement de crèdit per no perjudicar a les empreses de la ciutat i comprometre pressupostos futurs, assolint  un estricte control en l’execució d’ingressos i despeses i posant especial atenció a l’execució en les inversions, va assenyalar la regidora popular.

Per aquests motius López va presentar un seguit de propostes a la Comissió Especial de la Transparència amb l’objectiu d’establir un control eficient sobre els comptes municipals així com per a vetllar pel compliments dels acords de Ple.

Entre les propostes presentades destaquen la publicació mensual de les factures registrades a l’Ajuntament de Lleida així com la seva descripció, justificació i la partida pressupostària corresponent, la realització d’una Auditoria externa dels comptes municipals, el control sobre l’execució de les mocions aprovades pel Ple, l’anàlisi  del model protocol·lari existent a l’Ajuntament de Lleida, la modificació del Reglament de Participació Ciutadana amb l’objectiu d’introduir les noves competències establertes en el nou Cartipàs, especialment en el que fa referència a les persones que podran assistir a les diferents Comissions i al funcionament dels Consells de Barri i finalment la modificació del Reglament de funcionament dels centres cívics i locals socials municipalsamb l’objectiu de queels partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Lleida puguin fer ús dels Equipaments Cívics sempre que sigui en exercici de les seves responsabilitats municipals.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!