30 junio, 2010

Declaración de la junta directiva del PP de Lleida sobre la sentencia del EstatutoLa Junta Directiva del PP de Lleida, presidida per la presidenta provincial, Dolors López, ha aprovat avui, per unanimitat, la següent declaració en relació a la sentència de l’Estatut i a l’actitud de la resta de forces polítiques catalanes:

La democràcia exigeix el respecte escrupolós de l’Estat de Dret i de la Constitució. Totes les forces polítiques han de respectar les regles del joc democràtic que són la garantia de les nostres llibertats. Fora del marc constitucional no ha hi cap alternativa democràtica.

En aquest procés, no hi ha vencedors ni vençuts, només guanya la democràcia i l’Estat de Dret que són valors de tots els demòcrates.

El Tribunal Constitucional ha emès el seu judici sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Tots els demòcrates tenen el deure i la responsabilitat de reconèixer que no hi ha legitimitat democràtica al marge de la Constitució i que, aquesta, determina que és el Tribunal Constitucional qui interpreta les lleis, inclosa una llei tant important com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Amb la sentència, el Tribunal Constitucional garanteix les llibertats dels catalans i un Estatut plenament constitucional.

Davant de la greu situació econòmica que pateix el país, fem un crida a la responsabilitat de tots els partits i institucions públiques, per concentrar els esforços en donar resposta a una crisi econòmica que ha deixat sense feina a centenars de milers de catalans i a milers de lleidatans. Ara no és el moment de generar enfrontaments institucionals sinó d’abocar-nos a que Catalunya torni a ser una economia generadora d’ocupació.

Reclamem el desenvolupament lleial de l’Estatut, ara plenament constitucional,  per part dels governs espanyol i català, i el compliment de la sentència per part de tots.

Encoratgem a tots els partits democràtics a donar per tancat el debat sobre la constitucionalitat de l’Estatut i a centrar-nos en els problemes reals dels ciutadans com són la creació de llocs de treball, la seguretat, la immigració, l’educació, la sanitat i el manteniment de les pensions.

La Junta Directiva del PP de Llleida, presidida por la presidenta provincial, Dolors López, ha aprobado hoy, por unanimidad, la siguiente declaración en relación a la sentencia del Estatuto y a la actitud del resto de fuerzas políticas catalanas:

La democracia exige el respeto escrupuloso del Estado de Derecho y de la Constitución. Todas las fuerzas políticas tienen que respetar las reglas del juego democrático que son la garantía de nuestras libertades. Fuera del marco constitucional no ha cabe alternativa democrática.

En este proceso, no hay vencedores ni vencidos, sólo gana la democracia y el Estado de Derecho que son valores de todos los demócratas.

El Tribunal Constitucional ha emitido su juicio sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Todos los demócratas tienen el deber y la responsabilidad de reconocer que no hay legitimidad democrática al margen de la Constitución y que, ésta, determina que es el Tribunal Constitucional quién interpreta las leyes, incluida una ley tan importante como el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Con la sentencia, el Tribunal Constitucional garantiza las libertades de los catalanes y un Estatuto plenamente constitucional.

Ante la grave situación económica que sufre el país, hago uno llama a la responsabilidad de todos los partidos e instituciones públicas, para concentrar los esfuerzos al dar respuesta a una crisis económica que ha dejado sin trabajo a centenares de miles de catalanes y a miles de leridanos. Ahora no es el momento de no generar enfrentamientos institucionales sino de verternos a que Cataluña vuelva a ser una economía generadora de ocupación.

Reclamamos el desarrollo leal del Estatuto, ahora plenamente constitucional, por parte de los gobiernos español y catalán, y el cumplimiento de la sentencia por parte de todos.

Animamos en todos a los partidos democráticos a dar por cerrado el debate sobre la constitucionalidad del Estatuto y a centrarnos en los problemas reales de los ciudadanos como son la creación de puestos de trabajo, la seguridad, la inmigración, la educación, la sanidad y el mantenimiento de las pensiones.


Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!